Smart Readiness Indicator (SRI)

Teknologisk Institut gennemfører for Energistyrelsen et projekt, hvis overordnede formål er at undersøge potentialer og muligheder for Smart Readiness Indicator i en dansk kontekst.

Smart Readiness Indicator (SRI) eller på dansk ”Indikatoren for intelligensparathed” er en EU-ordning, som medlemsstaterne har vide rammer for at bestemme, hvordan skal se ud, og i hvilket omfang den skal indføres nationalt. Rammerne fremgår af retsakter fra 14. oktober 2020, der definerer SRI og fastlægger metode til SRI. SRI’en er desuden funderet i det ændrede bygningsdirektiv fra 20. maj 2018.

Læs mere

Om SRI

Projektrapport Test af Smart Readiness Indicator (SRI) i dansk kontekst   Dansk beskrivelse af SRI Ny ”smart” mærkning af bygninger på vej? | CONCITO   Den Europæiske SRI-platform Smart readiness indicator | Energy (europa.eu) Smart Readiness Indicator for Buildings | Smart Readiness Indicator for Buildings   E…

Læs mere

Aktuelt

Her kan du følge med i projektet og de nye aktiviteter

Læs mere

Kontakt


Christian Holm Christiansen
Seniorkonsulent

Teknologisk Institut
Energieffektivisering og Ventilation

+45 72 20 24 24
cnc@teknologisk.dk