Om projektet

Projektet er afsluttet

Teknologisk Institut gennemfører for Energistyrelsen et projekt, hvis overordnede formål er at undersøge potentialer og muligheder for Smart Readiness Indicator i en dansk kontekst.

Smart Readiness Indicator (SRI) eller på dansk ”Indikatoren for intelligensparathed” er en EU-ordning, som medlemsstaterne har vide rammer for at bestemme, hvordan skal se ud, og i hvilket omfang den skal indføres nationalt. Rammerne fremgår af retsakter fra 14. oktober 2020, der definerer SRI og fastlægger metode til SRI. SRI’en er desuden funderet i det ændrede bygningsdirektiv fra 20. maj 2018.

 

Smart Readiness Indicator

Smart Readiness Indicator (SRI) skal fremme udbredelsen af intelligensparate bygninger. Formålet med indikatoren er at måle bygningers evne til at udnytte informations- og kommunikationsteknologi og elektroniske systemer med henblik på at tilpasse driften af bygningerne til beboernes og el-nettets behov.

Samtidig skal indikatoren bidrage til at forbedre energieffektiviteten og den samlede ydeevne af bygninger, herunder også indeklima m.v. Indikatoren skal endvidere øge bygningsejeres og beboeres bevidsthed om værdien af bygningsautomatisering og elektronisk overvågning af tekniske bygningsinstallationer.

Endelig skal indikatoren skabe bevidsthed hos bygningsejere om de reelle besparelser, som de nye forbedrede funktioner medfører. Kommissionen angiver, at indikatoren i sig selv bør kunne medføre en energibesparelse på op til 5% i 2050 (EU-plan).

 

Opgaven 

Projektet løber fra december 2021 til medio 2022 og er opdelt i følgende underopgaver

A. Værdi af SRI

  • SRI-mærkning i praksis af en række bygninger (enfamilie, etage, kontor, uddannelse, detail mv.)
  • Bygningsejeres forventning, forståelse og oplevelse af SRI-mærkningen
  • SRI-mærkningens bidrag til nye oplysninger og et bedre beslutningsgrundlag sammenlignet med andre mærkningsordninger 


B. Metoden bag SRI

  • Oplæg til SRI-mærkningseksperters kompetencebehov
  • Styrker, svagheder og muligheder med SRI-metoden i Danmark


C. Præsentation af delresultater

  • Løbende formidling
  • Workshop


Opgaverne løses i samarbejde og dialog med relevante bygningsejere og interessenter. Det sker blandt andet gennem løbende formidling af projektets resultater og ved en workshop, der bliver afholdt den 17. marts 2022.